Farma Janota se nachází v jihočeské obci Lhenice. Jsme rodinnou farmou s tradicí od roku 1996, kdy se po rozpadu JZD uvolnila zemědělská půda a bylo nám tak umožněno začít podnikat v zemědělství. Třešňový sad v květu Naše farma se zabývá převážně zemědělskou činností – chovem prasat, chovem masného skotu, chovem ovcí, pěstováním ovoce a pěstováním polních plodin (obilí a řepka).

Dále nabízíme služby s pařezovou frézou FAE, například frézování pařezů po likvidaci ovocných sadů či frézování pařezů po plantážích vánočních stromků. V současné době hospodaříme na 40 ha ovocných sadů, 140 ha orné půdy a 100 ha luk a pastvin.

Prodej prasat

Selata Chov prasat je u nás řešen uzavřeným obratem stáda a čítá cca 55 prasnic, při produkci 1155 ks jatečných prasat ročně. Jelikož se snažíme o co největší samostatnost tak veškeré obilniny nutné k přípravě krmných směsí pocházejí z vlastní produkce. Prasata je možné u nás na farmě přímo zakoupit buď jako selata či již vykrmená prasata. Rozhodnete-li se pro nákup již vykrmených prasat, je možné po domluvě zajistit jejich zabití a vychlazení.

Prodej ovcí

Ovce plemen Suffolk a Charolais jsou od května chovány na pastvinách, v zimních měsících jsou pak ustájeny na statku. V případě zájmu o zakoupení jehněte je vhodné si je předem zamluvit.

Prodej ovoce

Sklizeň švestek Na naší farmě pěstujeme višně, jablka a švestky. Po domluvě u nás lze v době sklizně zakoupit jakýkoli druh z pěstovaného ovoce, po sklizni je pak možný jen nákup jablek, a to přibližně do konce prosince. Dále je možný i prodej 5l moštů, které si necháváme z části naší produkce lisovat.

Služby s pařezovou frézou

Pařezová fréza FAE Pařezová fréza FAE je schopna zpracovat pařezy a kořeny až do hloubky 55 cm. Je proto vhodná k frézování pařezů po likvidaci ovocných sadů nebo pro likvidaci pařezů na plantážích vánočních stromků.

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat na e-mail janota7@seznam.cz či telefonní číslo 721 808 421.

Pohled na třešňové sady v květu Jaroslav Janota
Svatojánská 347
384 02 Lhenice
e-mail: janota7@seznam.cz